• Het Grand-café “De Vier Seizoenen” en het terras is voor iedereen toegankelijk.
 • De openingstijden van Grand-café “De Vier Seizoenen” staan vermeld op de website en zijn prominent zichtbaar.
 • Als er besloten activiteiten plaatsvinden, zijn alleen genodigden in het restaurant welkom.
 • Dit wordt vroegtijdig en prominent op de website en in het Grand-café “De Vier Seizoenen bekend gemaakt.
 • Huisdieren zijn toegestaan in het Grand café “de 4-Seizoenen” en op het terras, mits aangelijnd en van tevoren gemeld.
  In geen geval mag het huisdier overlast geven aan andere gasten en/of medewerkers.
  Het kan voorkomen dat er een reden is dat wij het huisdier moeten weigeren.
 • Het betreden van het Grand-café “De Vier Seizoenen” met golfschoenen is toegestaan mits deze tevoren grondig zijn gereinigd en voorzien zijn van soft spikes.
 • Trolleys en golftassen blijven op de daartoe bestemde plaatsen buiten het Grand-café “De Vier Seizoenen”; dus niet op het terras en op de parkeerplaatsen.
 • Het consumeren van zelf meegebrachte drank of etenswaren is niet toegestaan.
 • Mocht het wenselijk zijn om tafels en stoelen te verschuiven in het Grand-café “De Vier Seizoenen” of op het terras, dan meldt u dat aan het bedienend personeel.
 • Bezorg geen overlast indien u gebruikmaakt van uw mobiele telefoon in het Grand-café “De Vier Seizoenen” of op het terras.
 • Geluidhinder bij omwonenden dient te worden voorkomen.
 • Alleen personeel mag zich achter de bar en in de keuken bevinden.
 • Normale en gebruikelijke regels van fatsoen gelden voor gedrag en taalgebruik naar personeel en gasten.
 • De uitbater heeft het recht om gasten en/of bezoekers de toegang te ontzeggen bij onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag naar andere gasten en/of medewerkers.
  Indien noodzakelijk zal dit tevens gemeld worden aan de Vereniging van Eigenaren van de Golf Residentie Dronten.
 • Gevonden voorwerpen kunnen afgegeven worden bij de medewerkers van het Grand-café “De Vier Seizoenen”.
 • Wanneer het voorkomt dat er een minder positieve ervaring is geweest bij bezoek aan “De Vier Seizoenen” en u komt er niet uit met de medewerkers dan kunt u feedback geven via e-mail adres: info@golfhorecadronten.nl (dit e-mail adres is van de uitbater van de “De Vier Seizoenen”).
  Er zal dan met u contact gezocht worden.
  Uw feedback zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.

Kleedkamers en douches:

 • De kleed- en doucheruimte moeten schoon achtergelaten worden; gebruikte handdoeken worden in de wasmand gedeponeerd.
 • Clubs of golftassen mogen niet meegenomen worden in de kleedkamer.
 • Laat geen geld of waardevolle voorwerpen achter.

Algemeen

Vereniging van Eigenaren Golf Residentie Dronten of de uitbater van Grand-café “De Vier Seizoenen” zijn niet aansprakelijk voor letsel, verlies of diefstal in het clubhuis.

De openingstijden van het Grand-café “De Vier Seizoenen” staan vermeld in het Grand-café en op de website .